Keadaan Aparatur

NO N A M A / N I P PANGKAT / GOL. JABATAN
1. PAHALA ZULFIKAR, S.STP, M.Si

19780720.199711.1.001

Pembina Tk. I

IV/b

CAMAT
2. KHAIRIYAH, S.Pd

19780905.200604.2.005

Penata Tk-I

III/d

Sekretaris
3. AGUS SALIM

19650731.198811.1.001

Penata Tk-I

III/d

Kasi Pemerintahan
4. JAHARUDDIN SARAGIH

19711809.200604.1.006

Penata Muda Tk-I

III/b

Kasi Ketentraman dan Ketertiban
5. EDDY USMAN

19600808.198603.1.009

Penata

III/c

Kasi Kesejahteraan Sosial
6. Hj. SYURIDA, SE

19621112.198403.1.004

Pembina

IV/a

Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
7. RARI ABDI DAMANIK

19831120.200801.1.003

Penata Muda

III/a

Kasubbag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
8. ARYO SIGIT, STP

19851011.201507.1.001

Penata Muda

III/a

Kasubbag Program dan Keuangan
9. SYAHRANI A.Md.Kom

19850624.201001.2.031

Pengatur Tk-I

II/d

Staf
10. FERRY

19761204.200801.1.003

Pengatur Muda Tk-I

II/b

Staf
11. HARDINAL FITRA

19880523.201507.1.001

Pengatur Muda

II/a

Staf
12. SYAIFUL

19640118.200701.1.006

Pengatur Muda

II/a

S t a f
13. TADRI HARAYATI

19680214.198603.2.006

Penata

III/c

P L K B
14. NURFARISA, S.ST

19860518.201001.2.023

Penata Muda

III/a

P L K B
15. LELY  MARLINA

19820901.201001.2.021

Pengatur

II/c

P L K B
16. ANNA AZRINA

19830323.200604.2.007

Penata Muda

III/a

P L K B
17. RENI ABDUL RAHIM

19870610.201001.2.033

Pengatur Muda Tk-I

II/b

P L K B